Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na obranný kufrík
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-113_2024
16 200,00 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na pozorovacie prístroje denné
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-114_2024
535 080,00 € EXIMA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na termovíziu
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-116_2024
508 147,20 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
PPZ_ZM_PPZ-KEU-OPSKA2-2024-020388-001_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta, Ústav experimentánej biológie
19. Apríl 2024
Realizačná zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-002936-008_2024
0,00 € Thales DIS France SAS Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_VO2-2024-000720-003_2024
243 369,94 € Xepap, spol. s r. o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
SE_ZM_VO2-2024-000510-021_2024
143 693,00 € MIK, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Apríl 2024
Rámcová dohoda
SE_ZM_VO1-2024-000695-013_2024
0,00 € Fintex, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_VO2-2024-000710-005_2024
56 928,00 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
SE_ZM-SE-OHZ4-2024-001689-037_2024
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Ručné identifikačné zariadenie 2“
SE_ZM_VO2-2024-000211-005_2024
101 556,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-003247_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-010287_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/342981
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-342981_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/318570
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-318570_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/342974
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-342974_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001425-007_2024
2 072 400,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001426-013_2024
1 963 442,40 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001426-012_2024
663 600,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-006_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Darina Koporcová