Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
PPZ-ODP2-2023-074480-014
0,00 € SkyToll, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Kontrakt na rok 2024 číslo: SE-OHZ2-2023/005079-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-005079-001_2023
1 573 098,00 € Centrum účelových zariadení, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia SE-OHZ2-2023/005079-002
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-005079-002_2023
0,00 € Centrum účelových zariadení, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. December 2023
Zmluva č. SE-VO2-2023/004982-002
OVO_ZM_SE-VO2-2023-004982-002_2023
46 080,00 € PROEBIZ s.r.o., Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Bezodťahové digestory“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-018_2023
33 240,00 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Dekontaminačné boxy“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-017_2023
15 600,00 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Váhy“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-016_2023
8 443,20 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu č. 2“.
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-008_2023
10 680,00 € ZENA-R Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_ SE-VO1-2023-004958-006_2023
79 843,32 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
DODATOK č. 2 k zmluve o výpožičke v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka č.: SE-OD1-2020/003942-001
SE_D02_SE-OD1-2020-003942-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-VO2-2023-004740-011_ 2023
361 259,76 € KLS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID3/ 1 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID3
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID3-1 z 3_2023
0,00 € Thales DIS France SAS Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID3/ 2 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID3
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID3-2 z 3_2023
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-019
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-019_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID1/ 1 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID1
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID1-1 z 3_2023
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-018
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-018_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Centrum účelových zariadení
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID1/ 3 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID1
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID1-3 z 3_2023
0,00 € ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. December 2023
Kúpna zmluva SE-VO2-2023/004808-017
SE_ZM_SE-VO2-2023-004808-017_2023
204 071,42 € Trend Hygiena, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Zmluva o nájme č. 0834218/00CRZ
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003356-008_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004326-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-004326-003_2023
321 580,90 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)