Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000647-004_2024
67 183,40 € Ľubomír Maťaš, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Júl 2024
Darovacia zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-003350-002_2024
8 670,00 € Fabbrica d’Armi P. Beretta S.p.A. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Júl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000339-009_2024
184 249,28 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Júl 2024
Zmluva o dielo č. CPNR-OPU-2024/001704-011 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Nitra Kontrolné chemické laboratórium CO – rekonštrukcia objektov“
SE_ZM_CPNR-OPU-2024-001704-011_2024
34 524,00 € Ing.arch. Mikuláš HLADKÝ- H&H Architekt Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_VO2-2024-000645-005_2024
8 764,60 € Industrial Services Prešov, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Júl 2024
Zmluva o dielo č. SE_ZM_SVO-RVO1-2024-000238-010_2024 na realizáciu akcie „Lipany OO PZ, rekonštrukcia objektu“
SE_ZM_SVO-RVO1-2024-000238-010_2024
457 963,64 € EKO SVIP, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-003423-002_2024
79 320,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
1. Júl 2024
Kúpna zmluva SVO-RVO2-2024/000398-009
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000398-009_2024
3 398,28 € Attack Promotion s. r.o, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-017_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) npor. Tomáš Birčák
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SE_ZM-0301-0061-24_2024
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-042_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pplk. Mgr. Dana Lazoriková, rodená Lazoriková
25. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-015_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plk. Ing. Jozef Masnica,
25. Jún 2024
Zmluva na dodávku potravín č. SVO-RVO2-2024/000638-004
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000638-004_2024
259 170,86 € M A B O NEX SLOVAKIA spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Jún 2024
Zmluva na dodávku potravín č. SVO-RVO2-2024/000636-005
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000636-005_2024
118 733,00 € PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-028_2024
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Ing. Ľudovít Macho
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SVO-RVO3-2024-000517-009_2024
3 602,40 € LM reklama s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. p.: APZ-KV-1-012/2024
SE_ZM_APZ-KV-1-012-2024_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Akadémiou Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-014_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Rastislav Polakovič
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-003350-001_2024
320 400,00 € PYRA s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Jún 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_VO1-2024-000713-006_2024
9 000,00 € Merlin Media, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)