Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-004658-007_2024
361 776,00 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Január 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002772-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Michal Kováč
11. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID1/ 2 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID1
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID1-¬2 z 3_2024
0,00 € IDEMIA The Netherlands, B. V. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID3/ 3 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID3
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID3-¬3 z 3_2024
0,00 € IDEMIA The Netherlands, B. V. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke č. 2023/408-HM
SE_ZM_2023-408-HM_2024
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Január 2024
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2023/003921-011_2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Bratislava, HS Rača - výstavba objektov“
SE_ZM_SE-VO1-2023-003921-011_2024
135 804,00 € AXA Projekt, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Január 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-016
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-016_2024
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004768-008_2023
6 037,86 € ANDREA SHOP s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. 9/2023
SE_ZM_9-2023_2024
0,00 € Okresný úrad Trenčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. 10/2023
SE_ZM_10-2023_2024
0,00 € Okresný úrad Trenčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. 12/2023/MPO
SE_ZM_12-2023-MPO_2024
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/318512
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-318512_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/356415
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-356415_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/359777
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-359777_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/367115
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-367115_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/367557
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-367557_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397709
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397709_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/417961
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-417961_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/003203
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-003203_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/004293
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-004293_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)