Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004530-005_2023
296 118,00 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Október 2023
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003976_2023
0,00 € SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003976_2023 Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Október 2023
Zmluva o prevode správy č. 8/2023
SE_ZM_8-2023_2023
0,00 € Okresný úrad Trenčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Október 2023
Zmluva o prevode správy č. 5/2023
SE_ZM_5-2023_2023
0,00 € Okresný úrad Žilina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
17. Október 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2023-018089_2023
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
17. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004520-009_2023
15 388,22 € IMONICE TRANSPORT, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-VO2-2023-004393-002_2023
46 569,84 € A-JORVIK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-000864-019_2023
15 744,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004519-008_2023
10 353,60 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. Október 2023
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_SE-VO2-2023-004637-004_2023
66 559,30 € DANUBIO FRUIT s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/003201-014
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-014_2023
0,00 € T.O.P. AUTO Bratislava, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Október 2023
Rámcová dohoda č.SE-OD1-2023/004715-002
SE_ZM_SE-OD1-2023/004715-002_2023
189 896,00 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku teleskopických obuškov s puzdrom
SE_ZM_SE-VO2-2023-004044-027_2023
469 800,00 € GRAND POWER, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Október 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004375-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004375-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Nezisková organizácia Michala Strenku
6. Október 2023
Zmluva o dielo č. CPZA-OPU-2023/005336-018 na realizáciu akcie, „Žilina Zb HaZZ, vybudovanie trafostanice“
SE_ZM_ CPZA-OPU-2023-005336-018_2023
68 140,02 € EL-TECH, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Október 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004258-016 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Košice IBC a HS, výstavba objektov“
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004258-016_2023
Doplnená
561 426,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Október 2023
Rámcová dohoda na servis a opravy potápačského výstroja a techniky
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-07_2023
585 282,60 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Október 2023
Rámcová dohoda na revízie a servis potápačského materiálu
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-08_2023
630 900,00 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. Október 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-044_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Mária Čierna Sanitrová
4. Október 2023
Rámcová dohoda č SE-VO2-2023/003691-036
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003691-036_2023
Doplnená
0,00 € Združenie dodávateľov – „Združenie CASON – GODLREIN PLUS“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)