Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Zariadenie na sledovanie exotermických procesov časť 2“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-008_2023
131 907,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Komora na prípravu vzoriek simulujúca rôzne podmienky v prírode časť 5“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-011_2023
11 178,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Zariadenie na stanovenie vlhkosti materiálov na gravimetrickom princípe časť 6“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-012_2023
31 609,20 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Vpichový merač vlhkosti pôdneho krytu časť 7“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-013_2023
15 378,48 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Zariadenie na redukciu veľkorozmerných vzoriek časť 8“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-014_2023
21 780,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Zariadenie na sušenie a predúpravu vlhkých veľkoobjemových vzoriek časť 9“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-015_2023
3 564,54 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. September 2023
Zmluva o prevode správy č. 5/2023
SE_ZM_5-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Okresný úrad Trenčín
12. September 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/003725-023 na realizáciu akcie „Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov“
SE_ZM_SE-VO2-2023-003725-023_2023
1 710 271,39 € DAG SLOVAKIA, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. September 2023
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_SE-VO2-2023-004458-005_2023
101 374,29 € INMEDIA, spol. s r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. September 2023
Dodatok č 1 k dohode o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-039_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Štefan Bruňo
8. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup fotoprístrojov s príslušenstvom“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004437-002_2023
44 538,00 € PRO.Laika spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. September 2023
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_SE-VO2-2023-004367-008_2023
82 088,80 € Jakub Ilavský s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. September 2023
Nájomná zmluva č. SE-OD1-2023/004691-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004691-001_2023
159 120,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004619-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004619-001_2023
1 192 146,21 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
7. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Trasologický laboratórny automatizovaný systém rozpoznávania odtlačkov obuvi“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004220-003_2023
Doplnená
124 038,00 € Vision Systems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
7. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004185-005_2023
28 285,32 € PC SEMA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
7. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-VO2-2023-004063-011_2023
Doplnená
143 268,00 € HYCA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. September 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004415-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004415-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Diagnóza Benz Club Slovensko
5. September 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-038_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Igor Sidorjak
4. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004234-001_2023
15 615,60 € JAMEL FASHION s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)