Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004298-010_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 294809
21. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004298-012_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2715296
21. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a nebytového priestoru
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004298-011_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
31. August 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003632-003_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 1.súkromné gymnázium v Bratislave
30. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003617-020
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003617-020_2023
0,00 € PIKOLO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. August 2023
Zmluva č. 45/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2023_2337
4 640,00 € Obec Ňagov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. August 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001150-013_2023
148 806,00 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. August 2023
Zmluva č. 43/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_43_2023_2337
1 824,00 € Obec Korejovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004362-06_2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. August 2023
Zmluva č. 42/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_42_2023_2337
3 038,40 € Obec Hôrka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
22. August 2023
Zmluva č. 53/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_53_2023_2337
1 300,00 € Obec Košická Belá Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. August 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dataprojektory 01/23“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004267-003_2023
13 065,60 € Henrich Sonnenschein – ITSK Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. August 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004381-003_2023
9 672,00 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. August 2023
Zmluva č. 40/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2023_2337
19 200,00 € Obec Bukovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. August 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-NR-MPO-2023/028558
SE_ZM_OU-NR-MPO-2023-028558_2023
0,00 € Okresný úrad Nitra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. August 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001150-012_2023
386 574,00 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. August 2023
Zmluva č. 32/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2023_2337
2 960,00 € Obec Rakša Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 38/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_38_2023_2337
2 300,00 € Obec Poproč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 39/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2023_2337
14 000,00 € Obec Becherov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 44/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_44_2023_2337
6 500,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)