Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/003201-017
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-017_2023
0,00 € KALLAN Consulting s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. November 2023
Rámcová dohoda
SE_ZM_CPS-2023-000066-002_2023
0,00 € Centrum polygrafických služieb, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických prameňov online formou
SVS_ZM_73_2023_204
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_59_2023_204
0,00 € Berg Schola n.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-056_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 231476
16. Október 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-013_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2812286
16. Október 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-008_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2742179
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2742166
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-003_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 293016
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-005_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 292051
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 303898
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-007_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 297276
27. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-008_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 302594
31. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-002_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 289619
31. Október 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 301442
27. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004558-011_2023
52 711,80 € KLS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004540-009_2023
147 240,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004665-005_2023
56 904,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004664-004_2023
62 676,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. Október 2023
Zmluva o výpožičke
SVS_ZM_72_2023_204
0,00 € Mediálna a kultúrna spoločnosť, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)