Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_ SE-VO1-2023-004958-006_2023
79 843,32 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2023
DODATOK č. 2 k zmluve o výpožičke v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka č.: SE-OD1-2020/003942-001
SE_D02_SE-OD1-2020-003942-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SE_ZM_SE-VO2-2023-004740-011_ 2023
361 259,76 € KLS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID3/ 1 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID3
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID3-1 z 3_2023
0,00 € Thales DIS France SAS Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID3/ 2 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID3
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID3-2 z 3_2023
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-019
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-019_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID1/ 1 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID1
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID1-1 z 3_2023
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-018
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-018_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Centrum účelových zariadení
19. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO-2023/003956/ID1/ 3 z 3 na dodanie čistopisov dokladov Slovenskej republiky ID1
SE_ZM_SE-VO-2023-003956-ID1-3 z 3_2023
0,00 € ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. December 2023
Kúpna zmluva SE-VO2-2023/004808-017
SE_ZM_SE-VO2-2023-004808-017_2023
204 071,42 € Trend Hygiena, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Zmluva o nájme č. 0834218/00CRZ
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003356-008_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004326-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-004326-003_2023
321 580,90 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004720-004
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-004_2023
287 262,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004720-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-005_2023
239 742,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004949-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004949-001_2023
413 760,00 € Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. p.: SE-OD1-2023/005039-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-005039-001_2023
763 306,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004816-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004816-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Cerovo
13. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu časť D“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-006_2023
33 360,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu časť A“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-007_2023
118 200,00 € BAS Rudice spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004793-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004793-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Bošáca