Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Rámcová dohoda na servis a opravy potápačského výstroja a techniky
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-07_2023
585 282,60 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Október 2023
Rámcová dohoda na revízie a servis potápačského materiálu
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-08_2023
630 900,00 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. Október 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-044_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Mária Čierna Sanitrová
4. Október 2023
Rámcová dohoda č SE-VO2-2023/003691-036
SE_ZM_ SE-VO2-2023-003691-036_2023
Doplnená
0,00 € Združenie dodávateľov – „Združenie CASON – GODLREIN PLUS“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. Október 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004234-002-01_2023
147 312,00 € IMONICE TRANSPORT s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Spotrebný laboratórny materiál“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-002_2023
340 120,32 € LT SEZAM s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Október 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004460-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004460-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Dlhá nad Kysucou
29. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-045_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 311986
28. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004556-007_2023
5 013,48 € LM reklama, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003208-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-003208-005_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2023-027585_2023
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. September 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004628-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004628-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Rastislavice
19. September 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004414-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004414-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Muránska Huta
19. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004234-002-02_2023
17 760,00 € IMONICE TRANSPORT, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. September 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Zariadenie na kryogénnu homogenizáciu vzoriek časť 4“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004331-010_2023
23 940,00 € ITES Vranov, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004720-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-001_2023
Doplnená
4 032 270,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004720-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-002_2023
3 505 266,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001163-006_2023
7 180,80 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004483-004_2023
2 049,60 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. September 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004427-004_2023
13 004,40 € KORAKO plus, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)