Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/323765
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-323765_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. 1/2024/MPO
SE_ZM_1-2024-MPO_2024
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-NR-MPO-2024/010335
SE_ZM_OU-NR-MPO-2024-010335_2024
0,00 € Okresný úrad Nitra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. SE-OHZ4-2024/002334-075
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002334-075_2024
0,00 € Základná organizácia Združenia technických a športových činností regiónov Lackovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. Marec 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mgr. Mária Šagátová
27. Marec 2024
zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-003_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) kpt. Ing. Zuzana Pavlovič
27. Marec 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-004_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Marek Flimel
27. Marec 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2024/000565-47 na zabezpečenie údržby budov – Technická správa a údržba budov a servis zariadení pre časť 3 – Trenčiansky kraj
SE_ZM_ SE-VO2-2024-000565-47_2024
0,00 € Special Service International SK s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Marec 2024
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_VO2-2024-000636-004_2024
38 515,80 € Ľubomír Maťaš, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Marec 2024
Zmluva na dodávku potravín
SE_ZM_VO1-2024-000323-010_2024
82 259,50 € POZANA MEAT s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. Február 2024
Nájomná zmluva
SE_ZM_804690044-2-2024-NZP_2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-002
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002868-003
SE_ZM_SE-OD1-2024-002868-003_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
20. Február 2024
Realizačná zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-002852-010_2024
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Mikroskop – riadiaca jednotka s kamerou, LCD monitorom a 1 TB pevným diskom“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-006-001_2024
167 142,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Prístroj na stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom kelímku metódou Pensy Martens podľa normy STE EN ISO 2719“
Číslo zmluvy SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-006-002_2024
41 040,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Február 2024
Realizačná zmluva
OVO_ZM_VO1-2024/000690-005_2024
0,00 € Ernst & Young, s. r. o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok“
SE_ZM_VO-2024-000474_2024
460 800,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok“
SE_ZM_VO-2024-000473_2024
153 600,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-001
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-001_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Akadémia Policajného zboru v Bratislave