Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004720-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-005_2023
239 742,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004949-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004949-001_2023
413 760,00 € Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. p.: SE-OD1-2023/005039-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-005039-001_2023
763 306,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004816-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004816-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Cerovo
13. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu časť D“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-006_2023
33 360,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu časť A“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-007_2023
118 200,00 € BAS Rudice spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004793-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004793-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Bošáca
12. December 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-068_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 269891
12. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu “
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-005_2023
810 348,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Názov zmluvy/dodatku Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004287-007_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo: 293418
12. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/004983-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004983-001_2023
0,00 € KALLAN Consulting s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004755-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004755-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Hontianske Nemce
11. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004796-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004796-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Závod
11. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004856-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004856-001_2023
162 364,80 € Nemček SONES spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. December 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004581-007_2023
99 886,80 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004753-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004753-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Veľké Kozmálovce
6. December 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004543-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004543-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mikroregión Východný Hont
5. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2023/004252-12 na dodávku palivového dreva
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004252-12_2023
0,00 € SLORAMA spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. December 2023
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_HNM -ZV-1-2024 _2023
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-016_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 314722