Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-059_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 287653
1. December 2023
Zmluva o doručovaní tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii časť I a časť II
SE_ZM_SE-VO2-2023-004209-07_2023
6 696 000,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Kúpna zmluva SE-VO2-2023/004767-004
SE_ZM_SE-VO2-2023-004767-004_2023
1 896 000,00 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, Zvolen Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-017_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 302282
30. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-015_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2729628
30. November 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dataprojektory 03/2023“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004800-005_2023
Doplnená
21 176,40 € GRATEX International a. s., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-009_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2020706
29. November 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Laboratórny nábytok – Plán obnovy a odolnosti“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004516-006_2023
1 880 184,00 € KVANT s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-060_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 268907
27. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
SE_ZM_SE-OHZ2-2023-004515-008_2023
108 000,00 € ROBINCO Slovakia, s.r.o, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. November 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup fotoprístrojov s príslušenstvom“.
SE_ZM_SE-VO2-2023-004857-003_2023
53 316,00 € PRO.Laika s. r. o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-058_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 293258
24. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-057_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 296173
22. November 2023
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-003659-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-015
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-015_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Úrad vlády Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/003201-017
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-017_2023
0,00 € KALLAN Consulting s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. November 2023
Rámcová dohoda
SE_ZM_CPS-2023-000066-002_2023
0,00 € Centrum polygrafických služieb, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických prameňov online formou
SVS_ZM_73_2023_204
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_59_2023_204
0,00 € Berg Schola n.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-056_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 231476