Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
Zmluva č. 38/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_38_2023_2337
2 300,00 € Obec Poproč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 39/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2023_2337
14 000,00 € Obec Becherov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 44/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_44_2023_2337
6 500,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Zmluva č. 46/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_46_2023_2337
18 200,00 € Obec Osadné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004338-02 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet“ pre časť 2 na Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
SE_ZM_SE-VO1-2023-004338-02_2023
41 126 400,00 € Ticket Service, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004338-01 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet“ pre časť 1 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004338-01_2023
95 961 600,00 € Ticket Service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. August 2023
Zmluva č. 49/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_49_2023_2337
8 480,00 € Obec Ruská Poruba Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. August 2023
zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004298-009_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 2740151
10. August 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_62_2023_204
0,00 € Ing. Štefan Staviarsky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. August 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004397-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004397-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Svetlice
3. August 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004281-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004281-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Liptovské Revúce
3. August 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004360-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004360-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Domaníky
3. August 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004377-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004377-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Borša
3. August 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004254-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004254-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Športový klub Petrova Ves
21. Júl 2023
zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004298-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Osobné evidenčné číslo nájomcu: 302434
31. Júl 2023
Zmluva č. 52/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_52_2023_2337
35 279,81 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004376-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004376-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Nižná Rybnica
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004333-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004333-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Jaslovské Bohunice
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004378-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004378-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Stará Bystrica
27. Júl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004417-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004417-001_2023
Doplnená
493 220,00 € AUTO – DS, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)