Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 8/2023
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003356-002_2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-001692-065_2023
613 770,00 € S.M.S., spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-001692-066_2023
844 080,00 € SEFOR Solutions, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb č. SE-VO2-2023/003799-007
SE_ZM_SE-VO2-2023-003799-007_2023
4 175 600,00 € Globalgastro plus, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004041
SE_ZM_SE-OD1-2023_004041_2023
112 027,00 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004037-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004037-001_2023
289 153,50 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
18. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004038-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004038-001_2023
440 015,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Máj 2023
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-VO2-2023-003217-017_2023
203 400,00 € VEP, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Máj 2023
Zmluva o dielo č. CPNR-ON-2023/000563-011 na realizáciu akcie „Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPNR-ON-2023-000563-011_2023
20 120,40 € TOPRECO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
11. Máj 2023
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2023/003959-007
SE_ZM_SE-VO2-2023-003959-007_2023
183 818,00 € MIK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Máj 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.“ pre časť č. 1.
SE_ZM_SE-VO1-2023-001570-017_2023
87 528,00 € Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Máj 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.“ pre časť 2.
SE_ZM_SE-VO1-2023-001570-018_2023
244 200,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. p.: SE-OHZ4-2023/003196-025
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003196-025_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Vladimír Kartík
10. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. p.: SE-OHZ4-2023/003196-026
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003196-026_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Erik Haulík
28. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-019_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) pplk. JUDr. Milan Veselka
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-003669-003_2023
19 858,80 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva SE-VO2-2023/003942-007
SE_ZM_SE-VO2-2023-003942-007_2023
5 841,48 € Hauerland spol. s r. o SE MV SR
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu 101008-480 – Rómske platformy
USVRK_D01_ KUS-2020-001702-001_2020
0,00 € EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Justice and Consumers Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-003689-005_2023
50 397,60 € IBO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2023
Rámcová dohoda na predmet zákazky: „Kriminalistický materiál“
SE_ZM_SE-VO2-2023-002592-09_2023
3 743 587,44 € LT SEZAM s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)