Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
207/2024
0,00 € Izabela Chylová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
208/2024
0,00 € Ján Ihnát Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
209/2024
0,00 € Janette Imrová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
210/2024
0,00 € Miloslav Jaroš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
211/2024
0,00 € Margita Jurčovičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
212/2024
0,00 € Dagmar Juríková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
213/2024
0,00 € Hedviga Katlovská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
214/2024
0,00 € Gabriela Kravcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
215/2024
0,00 € Ján Krnáč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
216/2024
0,00 € Milan Kvasnica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Jún 2024
Príloha č. 1/2024 - Špecifikácia periodika a cena
108/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Jún 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
203/2024
50,00 € Samuel Janiš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Jún 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
204/2024
84,00 € Nathalie REVOL Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
195/2024
300,00 € Juraj Šerík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
194/2024
51,00 € PhDr. Martin Mešša Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
193/2024
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
196/2024
500,00 € Mgr. Miloš Gregor, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
197/2024
50,00 € Amália Holíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
198/2024
50,00 € PhDr. Martin Mešša Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
199/2024
100,00 € PhDr. Monika Piliarová PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby