Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
138/2024
180,00 € Silvia Geringová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
139/2024
180,00 € Eva Švorcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
140/2024
220,00 € MgA. Milan Hanko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Máj 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
137/2024
500,00 € Ivana Rychnavská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
130/2024
75,00 € Miloslava Hriadelová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
131/2024
68,00 € Mgr. art. Eva Olexíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
132/2024
120,00 € Mgr. Jozef Hupka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
133/2024
150,00 € PhDr. Pavla Nôtová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
134/2024
100,00 € PhDr. Martin Mešša Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
135/2024
150,00 € Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
136/2024
50,00 € Mgr. Oľga Fratričová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
124/2024
75,00 € PhDr. Zuzana Drugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
125/2024
50,00 € PaedDr. Renata Babicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
126/2024
50,00 € Martina Piatková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
128/2024
500,00 € JUDr. Adžana Modlitbová – autorská tvorba Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER – produkt KOMBI č. 1112126
129/2024
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
123/2024
85,00 € Miloslava Hriadelová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
121/2024
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Máj 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
122/2024
66,00 € Mgr. art. Ivana Rožková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany 118/2024
118/2024
0,00 € STOLAMED PLUS, s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby