Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
26/2024
0,00 € doc. Mgr.art. Mária Štraneková ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
15/2024
0,00 € Mgr. Júlia Šmidáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
16/2024
0,00 € NEHERA SK s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
17/2024
0,00 € Vladimíra Voltner Maťaše Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke
18/2024
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva
14/2024
0,00 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
12/2024
60,00 € Lýdia Golianová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
13/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kláštor pod Znievom Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB
11/2024
43 982,62 € Konečný a brat, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
10/2024
26,00 € Janette Imrová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Február 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
8/2024
500,00 € Jaroslav Škoda Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Február 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
9/2024
500,00 € Blanka Nemčeková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA
6/2024
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Január 2024
Príloha č. 1/2024 - Špecifikácia periodika a cena
858/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Január 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
5/2024
1 500,00 € Stanislav Koreň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkového predmetu č. AF3-63/2023
4/2024
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí poštovej služby „ZMLUVNÁ TLAČ“
841/2023
1 250,00 € Slovenská pošta, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB v oblasti daňového poradenstva
3/2024
0,00 € RENTABIL DAT, k.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA
1/2024
300,00 € Andrea Malinovská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA
2/2024
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby