Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
81/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
80/2024
80,00 € Janka Onušková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
77/2024
53,00 € Ivan Bobot Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
75/2024
68,00 € MgA. Soňa Šťastná Zajacová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
76/2024
68,00 € Mgr. art. Kamila Zuščáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o správe registratúry č. 179/2022
73/2024
0,00 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Marec 2024
ZMLUVA O SPRÁVE REGISTRATÚRY
74/2024
17 665,20 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri organizácii výstavy
72/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
69/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Marec 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
70/2024
150,00 € Michal Purdek Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
71/2024
150,00 € PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
57/2024
1 669,25 € STOLAMED PLUS, s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
58/2024
60,00 € Mgr. Alena Škrabalová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
59/2024
60,00 € Ružena Matúšková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
60/2024
40,00 € Ing. Zlatoň Hreha Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
61/2024
60,00 € MUDr. Marián Jausch Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
62/2024
5 537,59 € HT servis s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
63/2024
110,00 € Oľga Mozoľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
64/2024
110,00 € Mgr. Iveta Žlnková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
65/2024
110,00 € Mgr. Eva Kyzúrová Ústredie ľudovej umeleckej výroby