Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
305/2024
180,00 € Juraj Šerík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
306/2024
180,00 € Keramika Loris, s.r.o Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
307/2024
4 900,00 € Bálik s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prevádzke a používaní systému ESEZ a o financovaní prevádzky systému
308/2024
6 000,00 € Slovenské technické múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Júl 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
309/2024
500,00 € Soňa Šurinová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
310/2024
9 945,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
279/2024
1 000,00 € Zuzanna Görögová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
280/2024
50,00 € Gustáv Virág Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
281/2024
50,00 € Slavomír Albert Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
282/2024
50,00 € Peter Bandúr Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
283/2024
50,00 € Peter Kovalík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
284/2024
50,00 € Elena Marcineková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
285/2024
50,00 € Jozef Sikora Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
286/2024
35,00 € Matúš Adam Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
287/2024
50,00 € Peter Blaha Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
288/2024
50,00 € František Bodó Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
289/2024
50,00 € Ján Fotta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
290/2024
50,00 € Jozef Frgelec Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
291/2024
50,00 € Peter Girgoško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
292/2024
35,00 € Rudolf Gontko Ústredie ľudovej umeleckej výroby