Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
267/2024
96,00 € Vladimíra Voltner Maťaše Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
261/2024
150,00 € Valéria Gyűrüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
262/2024
500,00 € Lucia Sopková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
263/2024
500,00 € Eva Csuporiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
264/2024
1 000,00 € Bc. Lenka Brandys Franková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
265/2024
500,00 € Tünde Benko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
266/2024
500,00 € Emília Soročinová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
217/2024
0,00 € Milan Látka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
218/2024
0,00 € Peter Lužák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
219/2024
0,00 € Juraj Maco Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
220/2024
0,00 € Ľuboš Majan Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
221/2024
0,00 € Milena Majerčáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
222/2024
0,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
223/2024
0,00 € Michal Melicherčík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
224/2024
0,00 € Márie Michalicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
225/2024
0,00 € Jana Michalková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
226/2024
0,00 € Štefan Mlích Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
227/2024
0,00 € Miroslav Moncoľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
228/2024
0,00 € Martin Oberta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
229/2024
0,00 € Oľga Obertová Ústredie ľudovej umeleckej výroby