Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
36/2024
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
37/2024
219,50 € Ľubomír Raffaj Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
32/2024
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA č. 063/2024-4/03-CTĽK - udelenie súhlasu na použitie diela
33/2024
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
34/2024
200,00 € Mgr. Ladislav Jurovatý Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
27/2024
0,00 € Mgr. art. Martina Piatková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
28/2024
0,00 € Mgr. art. Peter Valach Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
29/2024
0,00 € Blažena Kriváková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
30/2024
0,00 € Ing. arch. Mária Krajčová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
31/2024
0,00 € Mgr.art. Martin Hrča Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
19/2024
2 283,38 € TK-BAU s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20/2024
0,00 € Yaryna Lahoda Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
21/2024
0,00 € Mgr.art. Veronika Rabadová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
22/2024
0,00 € Anna Pallová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
23/2024
0,00 € akad. mal. Blanka Šperková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
24/2024
0,00 € Mgr. Art. Kamila Zuščáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
25/2024
1 000,00 € Mgr.art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
26/2024
0,00 € doc. Mgr.art. Mária Štraneková ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
15/2024
0,00 € Mgr. Júlia Šmidáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
16/2024
0,00 € NEHERA SK s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby