Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2012
Expedičné práce vykonávané mandatárom
V/12-2012
0,00 € VERSUS, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Január 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu
2/2012
0,00 € Peter Simoník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Január 2012
Zmluva o dielo č. 3/2012
3/2012
0,00 € Mgr. Adriena Pekárová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Január 2012
Zmluva o dielo č. 4/2012
4/2012
0,00 € Jaroslav Hochel Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Január 2012
Zmluva o dielo č. 5/2012
5/2012
0,00 € Jaroslav Hochel Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Február 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu
9/2012
0,00 € Pavel Janek Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Február 2012
Zmluva o dielo č. 10/2012
10/2012
0,00 € PhDr. Otília Škvarnová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Február 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu 11/2012
11/2012
0,00 € Mgr. Nore Čechmánková, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Február 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu 12/2012
12/2012
0,00 € PhDr. Anna Chlupová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. Február 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu 17/2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu 17/2012
0,00 € Miroslav pokorný Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Február 2012
Licenčná zmluva 14/2012
14/2012
0,00 € PhDr. Miroslav Žabenský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Február 2012
Dodatok k zmluve č. 1 k zmluve o vytvorení diela a licencii k dielu č. 297/2011
6/2012
0,00 € Mgr. art. Michaela Bednárová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Február 2012
Zmluva o spolupráci 41/2012
41/2012
0,00 € Profesia, spol. s r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 71/2012
71/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 72/2012
72/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 73/2012
73/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 74/2012
74/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 75/2012
75/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 76/2012
76/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby 77/2012
77/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby