Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
98/2024
300,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
84/2024
75,00 € Pavol Capik Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
96/2024
214,00 € Ján Fotta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Apríl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU – produkt KOMBI č. 1113067
97/2024
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva č. 62/2024 o platbe členského príspevku
82/2024
60,00 € Zväz múzeí na Slovensku Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
83/2024
4 800,00 € Marcus Oliver Obert Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
85/2024
30,00 € MgA. Milan Hanko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
86/2024
30,00 € Mgr. art. Martin Hartiník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
87/2024
30,00 € Mgr. art Veronika Selingerová Art D, Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
88/2024
30,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
89/2024
30,00 € Mgr. art. Henrieta Tholt Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
90/2024
150,00 € Vlasta Žiaranová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
91/2024
195,00 € Valéria Gyürüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
92/2024
195,00 € Ján Fotta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
93/2024
45,00 € Anna Valterová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
94/2024
30,00 € Ing. Dagmar Juríková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
95/2024
150,00 € Ing. Lukáš Bugaj Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Apríl 2024
ZMLUVA NA VYKONANIE JAZYKOVÝCH KOREKTÚR
79/2024
2 400,00 € Otília Škvarnová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
78/2024
150,00 € Peter Tatárik Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Apríl 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
81/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby