Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
ZMLUVA O DIELO
821/2023
150,00 € 3Desire s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
811/2023
250,00 € MUSICA LITURGICA, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
812/2023
500,00 € Mgr. Vlasta Krajčová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
813/2023
1 000,00 € Emil Tokár Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. November 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
815/2023
50,00 € Mária Rudašová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. November 2023
Licenčná zmluva
816/2023
300,00 € Mgr.art. Simona Duchoňová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. November 2023
ZMLUVA O DIELO
810/2023
300,00 € Viktor Riško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
808/2023
250,00 € Mgr.art. Martin Hrča Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
ZMLUVA O DIELO
801/2023
100,00 € Eva Horváth Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
ZMLUVA O DIELO
802/2023
150,00 € Mgr. Helena Tužinská, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
ZMLUVA O DIELO
803/2023
150,00 € Mgr. Zuzana Bošeľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
ZMLUVA O DIELO
804/2023
250,00 € Maximilian Mucska Tailors, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
805/2023
500,00 € Mgr. Jana Borčányová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
806/2023
500,00 € Marcela Kočická Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
807/2023
1 000,00 € PARTNER TECHNIC, spol. s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. November 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
800/2023
210,00 € František Hubek Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
796/2023
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
797/2023
4 700,00 € iClinic plus s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
798/2023
500,00 € BBian s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
799/2023
800,00 € Cassovian, s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby