Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
792/2023
1 000,00 € Zuzana Suranová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. November 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
793/2023
1 000,00 € František Baláž Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. November 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
788/2023
85,00 € Mgr. Art. Mária Javorková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. November 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
789/2023
68,00 € Eva Horváth Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
791/2023
60,00 € František Drgoň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
786/2023
30,00 € Mgr. art Veronika Selingerová Art D Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
787/2023
60,00 € MgA. Milan Hanko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. November 2023
ZMLUVA O DIELO
785/2023
250,00 € SAShE s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. November 2023
Dohoda o migrácii dát
765/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
780/2023
60,00 € Štefan Hukeľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. November 2023
ZMLUVA O DIELO
781/2023
75,00 € Ing. Marian Plavec Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. November 2023
Zmluva o spolupráci
782/2023
30,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. November 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
783/2023
50,00 € Mgr. Petra Krnáčová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. November 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
784/2023
22,00 € Prof.Ing.Tibor Uhrín,ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
777/2023
250,00 € ZuzikaB design s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2023
DODATOK Č. 1 KU KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE Č. 454/2023
778/2023
0,00 € ZUMBUCCA, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
774/2023
330,00 € Zita Uhlerová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
775/2023
70,00 € Dominik Chrušč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Október 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
776/2023
300,00 € Diana Némethová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. Október 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
772/2023
300,00 € Denisa Ronecová, RODOS – dekoratívne doplnky Ústredie ľudovej umeleckej výroby