Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
66/2024
175,00 € Mgr. Dušan Mikolaj Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
67/2024
60,00 € Ján Petruška Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
68/2024
160,00 € Anna Cimbaľáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Marec 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
048/2024
1 000,00 € Maroš Danko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM – Múzeí v Martine
54/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
56/2024
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
45/2024
1 500,00 € Venandi s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
46/2024
1 000,00 € Ing. Lukáš Bugaj Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
52/2024
300,00 € Daniela Baligová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
53/2024
60,00 € Monika Glovaťáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO
55/2024
2 276,40 € KLIVENT s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
49/2024
55,00 € Dominik Chrušč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA
50/2024
87,50 € Ing. Zlatoň Hreha Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO
51/2024
75,00 € Mgr. Katarína Hallonová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
47/2024
2 514,00 € Ing. Iveta Melicherčíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Marec 2024
DOHODA O UKONČENÍ KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVY Č. 619/2015
43/2024
0,00 € Agi Gonda – AgiAlchemy Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4. Marec 2024
DODATOK Č. 1 K PARTNERSKEJ DOHODE Č. SNM-MBKH-INÉ-2020/3182
44/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1. Marec 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
38/2024
0,00 € Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
39/2024
0,00 € Jozef Šabo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
40/2024
0,00 € Ing. arch. Tamara Kostovská Ústredie ľudovej umeleckej výroby