Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
275/2024
15,00 € Mgr. art. Henrieta Tholt Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
276/2024
15,00 € František Hubek Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
277/2024
15,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
278/2024
150,00 € Mgr. Mariana Lasicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
268/2024
0,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
269/2024
600,00 € Ing. Mariana Vaňová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
270/2024
1 000,00 € Monika Glovaťáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
256/2024
0,00 € Júlia Vlčková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
267/2024
96,00 € Vladimíra Voltner Maťaše Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
261/2024
150,00 € Valéria Gyűrüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
262/2024
500,00 € Lucia Sopková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
263/2024
500,00 € Eva Csuporiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
264/2024
1 000,00 € Bc. Lenka Brandys Franková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
265/2024
500,00 € Tünde Benko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Jún 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
266/2024
500,00 € Emília Soročinová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
217/2024
0,00 € Milan Látka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
218/2024
0,00 € Peter Lužák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
219/2024
0,00 € Juraj Maco Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
220/2024
0,00 € Ľuboš Majan Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
221/2024
0,00 € Milena Majerčáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby