Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
19/2024
2 283,38 € TK-BAU s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20/2024
0,00 € Yaryna Lahoda Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
21/2024
0,00 € Mgr.art. Veronika Rabadová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
22/2024
0,00 € Anna Pallová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
23/2024
0,00 € akad. mal. Blanka Šperková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
24/2024
0,00 € Mgr. Art. Kamila Zuščáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
25/2024
1 000,00 € Mgr.art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
26/2024
0,00 € doc. Mgr.art. Mária Štraneková ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
15/2024
0,00 € Mgr. Júlia Šmidáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
16/2024
0,00 € NEHERA SK s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
17/2024
0,00 € Vladimíra Voltner Maťaše Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke
18/2024
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva
14/2024
0,00 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
12/2024
60,00 € Lýdia Golianová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
13/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kláštor pod Znievom Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB
11/2024
43 982,62 € Konečný a brat, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
10/2024
26,00 € Janette Imrová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Február 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
8/2024
500,00 € Jaroslav Škoda Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Február 2024
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
9/2024
500,00 € Blanka Nemčeková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA
6/2024
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby