Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
217/2024
0,00 € Milan Látka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
218/2024
0,00 € Peter Lužák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
219/2024
0,00 € Juraj Maco Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
220/2024
0,00 € Ľuboš Majan Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
221/2024
0,00 € Milena Majerčáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
222/2024
0,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
223/2024
0,00 € Michal Melicherčík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
224/2024
0,00 € Márie Michalicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
225/2024
0,00 € Jana Michalková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
226/2024
0,00 € Štefan Mlích Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
227/2024
0,00 € Miroslav Moncoľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
228/2024
0,00 € Martin Oberta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
229/2024
0,00 € Oľga Obertová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
230/2024
0,00 € Miloslav Orságh Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
231/2024
0,00 € Emília Paľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
232/2024
0,00 € Tatiana Pavlovičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
233/2024
0,00 € Ján Pečuk Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
234/2024
0,00 € Katarína Podlucká Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
235/2024
0,00 € Igor Prilinský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
236/2024
0,00 € Katarína Revová Ústredie ľudovej umeleckej výroby