Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jurské
0,00 € Obec Jurské Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kalša
0,00 € Obec Kalša Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kamenná Poruba (VT)
0,00 € Obec Kamenná Poruba Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kechnec
0,00 € Obec Kechnec Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kladzany
0,00 € Obec Kladzany Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klenov
0,00 € Obec Klenov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Koprivnica
0,00 € Obec Koprivnica Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Košice Sever
0,00 € Mestská časť Košice - Sever Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Košická Belá
0,00 € Obec Košická Belá Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kráľovský Chlmec
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Krásnohorské Podhradie
0,00 € Obec Krásnohorské Podhradie Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Krivany
0,00 € Obec Krivany Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kružlov
0,00 € Obec Kružlov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kuková
0,00 € Obec Kuková Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lekárovce
0,00 € Obec Lekárovce Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Leles
0,00 € Obec Leles Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lenartov
0,00 € Obec Lenartov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lesíček
0,00 € Obec Lesíček Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Levoča
0,00 € Mesto Levoča Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ľubica
0,00 € Obec Ľubica Štatistický úrad SR