Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
ZML-4-2/2024-KE
7 500,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štatistický úrad Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
DOH-2-7/2024-300
10 800,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-11/2024-600
0,00 € Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Štatistický úrad Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-14/2024-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-7/2024-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-5/2024-230
17 045,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-8/2024-600
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2024-230
26 055,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2024-230
17 045,00 € FINAL - CD plus, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-1/2024-600
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2024-500
59 444,69 € CLEAN TONERY, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2024-800
4 147,20 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20231081_Z
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20231081_Z
168 174,77 € IXPERTA s. r. o., organizačná zložka Štatistický úrad Slovenskej republiky
11. Marec 2024
BLAISE CORPORATE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
ZML-3-7/2024-500
60 055,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-2/2024-BB
0,00 € Obec Môlča Štatistický úrad SR
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-3/2024-600
0,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
28. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných služieb
DOH-2-5/2024-500
34 800,00 € Innovative Solutions for Projects & Labs s. r. o. Štatistický úrad SR
28. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytu
DOH-2-8/2024-230
0,00 € Juraj Jakubík a Gabriela Jakubíková Štatistický úrad SR
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-1/2024-BB
8 342,00 € COMPUTANTIS s. r. o. Štatistický úrad SR
22. Február 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-47/2023-300
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Štatistický úrad SR