Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-8/2023-230
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nové Mesto nad Váhom
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
DOH-2-18/2023-NR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štatistický úrad SR
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-2/2023-600
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Štatistický úrad SR
16. Marec 2023
Licenčná zmluva o použití diela
ZML-1-2/2023-600
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Štatistický úrad SR
15. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
DOH-1-7/2022-300
0,00 € Slovenský pozemkový fond Štatistický úrad SR
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb migrácie asset management online systému xCost z licenčnej platformy Microsoft Dynamics CRM na voľne dostupnú platformu
ZML-3-10/2023-500
77 760,00 € SOFIS, s. r. o. Štatistický úrad SR
13. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-21/2022-BB
1 457,66 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
13. Marec 2023
Blaise corporate software license agreement
ZML-3-11/2023-500
50 710,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bátka
0,00 € Obec Bátka Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Belina
0,00 € Obec Belina Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Biskupice
0,00 € Obec Biskupice Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Breznička (PT)
0,00 € Obec Breznička Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brezno
0,00 € Mesto Brezno Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Cinobaňa
0,00 € Obec Cinobaňa Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čamovce
0,00 € Obec Čamovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čerenčany
0,00 € Obec Čerenčany Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Číž
0,00 € Obec Číž Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Divín
0,00 € Obec Divín Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dubovec
0,00 € Obec Dubovec Štatistický úrad SR