Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rimavská Baňa
0,00 € Obec Rimavská Baňa Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rimavská Seč
0,00 € Obec Rimavská Seč Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rimavské Janovce
0,00 € Obec Rimavské Janovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Sirk
0,00 € Obec Sirk Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šávoľ
0,00 € Obec Šávoľ Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šimonovce
0,00 € Obec Šimonovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Širkovce
0,00 € Obec Širkovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tachty
0,00 € Obec Tachty Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tisovec
0,00 € Mesto Tisovec Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tomášovce (LC)
0,00 € Obec Tomášovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trebeľovce
0,00 € Obec Trebeľovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trenč
0,00 € Obec Trenč Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Uhorské
0,00 € Obec Uhorské Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Uzovská Panica
0,00 € Obec Uzovská Panica Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľká nad Ipľom
0,00 € Obec Veľká nad Ipľom Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Teriakovce
0,00 € Obec Veľké Teriakovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľký Blh
0,00 € Obec Veľký Blh Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jelšava
0,00 € Mesto Jelšava Štatistický úrad SR
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-10/2023-TT
0,00 € F-CONNECT s.r.o. Štatistický úrad SR
8. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-12/2023-TT
0,00 € Pavol Chalko - SENLINE Štatistický úrad SR