Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
Darovacia zmluva
ZML-3-3/2011-230
0,00 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE , Trnava, Nám. SNP 7 ŠÚ SR, Bratislava
25. Február 2011
Zmluva o pripojení
ZML-3-9/2011-230
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Prievozská 6/a ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
3. Marec 2011
Zmluva o elektronických komunikáciách
ZML-3-11/2011-520
0,00 € Slovanet, a.s., Bratislava 2, Záhradnícka 151 ŠÚ SR, Bratislava
3. Marec 2011
Zmluva o pripojení
ZML-3-10/2011-KE
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Prievozská 6/a ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Nitra
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Nitre
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Nitra 1
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Nitre
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Nitra 2
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Nitre
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Trenčín
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Trenčíne
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Žilina
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Žiline
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Trnava
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Trnave
21. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Prešov
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR v Prešove
21. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke priestorov
ZML-4-2/2011-NR
0,00 € Štatistický úrad SR Krajský pozemkový úrad v Nitre
21. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-17/2005-NR
0,00 € Krajský pozemkový úrad v Nitre Štatistický úrad SR
25. Marec 2011
Dodatok k zmluve č. 08/117/2005 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
Dodatok k zmluve č.08/117/2005
0,00 € Krajské zastupiteľstvo Policajného zboru v Prešove Štatistický úrad SR - pracovisko Prešov
30. Marec 2011
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve - štátna správa
ZML-5-1/2010
0,00 € Podnikový výbor Slovenského zväzu verejnej správy a kultúry Štatistický úrad SR
30. Marec 2011
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve - verejená správa
ZML-5-2/2010
0,00 € Podnikový výbor Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Štatistický úrad SR
30. Marec 2011
Zmluva o pripojení
Pracovisko Nitra 1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR v Nitre
31. Marec 2011
Protokol č.5 o aktualizácii príloh k rámcovej dohody zo 6.9. 2006 o vzájomne prospešnej spolupráci v oblasti štatistiky medzi NBS a ŠÚ SR
Protokol č. 5
0,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad SR
1. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
ZML-4-23/2010-BB
0,00 € Bc. Ľudovít Illes Štatistický úrad SR
5. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
Ustredie
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR