Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Teriakovce
0,00 € Obec Teriakovce Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tisinec
0,00 € Obec Tisinec Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tušice
0,00 € Obec Tušice Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vagrinec
0,00 € Obec Vagrinec Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Raškovce
0,00 € Obec Veľké Raškovce Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyšná Rybnica
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyšné Remety
0,00 € Obec Vyšné Remety Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Závadka (MI)
0,00 € Obec Závadka Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zbudské Dlhé
0,00 € Obec Zbudské Dlhé Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zemplínsky Branč
0,00 € Obec Zemplínsky Branč Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Žbince
0,00 € Obec Žbince Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pavlová
0,00 € Obec Pavlová Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pečenice
0,00 € Obec Pečenice Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Petrikovce
0,00 € Obec Petrikovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Počarová
0,00 € Obec Počarová Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Potoky
0,00 € Obec Potoky Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pozba
0,00 € Obec Pozba Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pozdišovce
0,00 € Obec Pozdišovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rajčany
0,00 € Obec Rajčany Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Richnava
0,00 € Obec Richnava Štatistický úrad SR