Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Fiľakovo
0,00 € Mesto Fiľakovo Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gemerská Ves
0,00 € Obec Gemerská Ves Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Halič
0,00 € Obec Halič Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hodejov
0,00 € Obec Hodejov Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hostice
0,00 € Obec Hostice Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hrnčiarske Zalužany
0,00 € Obec Hrnčiarske Zalužany Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jesenské (RS)
0,00 € Obec Jesenské Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kalinovo
0,00 € Obec Kalinovo Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kokava nad Rimavicou
0,00 € Obec Kokava nad Rimavicou Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lenartovce
0,00 € Obec Lenartovce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lovinobaňa
0,00 € Obec Lovinobaňa Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lubeník
0,00 € Obec Lubeník Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lupoč
0,00 € Obec Lupoč Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Mašková
0,00 € Obec Mašková Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Mokrá Lúka
0,00 € Obec Mokrá Lúka Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Muráň
0,00 € Obec Muráň Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Muránska Dlhá Lúka
0,00 € Obec Muránska Dlhá Lúka Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Panické Dravce
0,00 € Obec Panické Dravce Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ratková
0,00 € Obec Ratková Štatistický úrad SR
11. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Revúca
0,00 € Mesto Revúca Štatistický úrad SR