Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2012
Dodatok č. 2 k ZML-1-8/2010-200
Dodatok č. 2 k ZML-1-8/2010-200
23 247 217,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Štatistický úrad SR
16. Február 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 2
22 585 117,55 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
27. Júl 2012
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 3
22 573 506,75 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
29. Október 2019
Zmluva o elektronickom informačnom systéme pre prípravu, zber, štatistické spracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
ZML-1-11/2019-900
Doplnená
16 716 137,20 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
2. Január 2014
Zmluva na vytvorenie informačného systému Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
ZML-3-42/2013-500
12 778 539,60 € MICROCOMP - Computersystém s r.o. Štatistický úrad SR
29. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-18/2013-500
12 000 000,00 € Ministerstvo financií SR Štatistický úrad SR
30. August 2013
Zmluva o aplikačnej podpore a poskytovaní služieb
ZML-3-34/2013-500
11 706 900,00 € Microcomp - Computersystém, s.r.o. Štatistický úrad SR
22. Február 2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
ZML-3-8/2019-500
Doplnená
17 828 790,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Štatistický úrad SR
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Y061
ZML-3-66/2019-500
Doplnená
8 224 131,79 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
15. Október 2020
Znluva o dielo na dodávku softvérového diela
ZML-1-18/2020-500
Doplnená
0,00 € ICZ Slovakia a. s. Štatistický úrad SR
22. November 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení automatizovaného spracovania výskledkov SODB 2011.
Dodatok č. 4 k ZML-3-15/2010-200
7 081 835,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-46/2019-500
Doplnená
5 429 296,46 € Aliter Technologies, a.s. Štatistický úrad SR
18. Apríl 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2019-500
Doplnená
4 796 798,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-12/2023-500
Doplnená
3 665 153,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
17. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb podpory a prevádzky platforiem SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
ZML-3-26/2022-500
4 078 800,00 € Amplio s.r.o. Štatistický úrad SR
8. December 2020
Rámcová zmluva o zabezpečení stravovavnia zamestnancov
ZML-3-74/2020-220
Doplnená
3 488 943,14 € Up Slovensko s.r.o. Štatistický úrad SR
29. Január 2021
Zmluva o poskytovaní a prevádzkovaní telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN
ZML-3-4/2021-500
3 047 900,00 € O2 Business Services, a. s. Štatistický úrad SR
9. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-79/2020-500
Doplnená
2 829 150,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Štatistický úrad SR
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb rozvoja na platformách SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných moduloch
ZML-4-10/2022-500
2 956 800,00 € Amplio s.r.o. Štatistický úrad SR
4. Jún 2020
Zmluva o riešení konsolidácie registrov
ZML-3-24/2020-500
Doplnená
2 939 784,00 € NextIT s.r.o. Štatistický úrad SR