Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hrabovka
0,00 € Obec Hrabovka Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hubošovce
0,00 € Obec Hubošovce Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chmeľovec
0,00 € Obec Chmeľovec Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ipeľské Úľany
0,00 € Obec Ipeľské Úľany Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jarabina
0,00 € Obec Jarabina Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jesenské (LV)
0,00 € Obec Jesenské Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klasov
0,00 € Obec Klasov Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klieština
0,00 € Obec Klieština Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kočovce
0,00 € Obec Kočovce Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kolárovo
0,00 € Mesto Kolárovo Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kolibabovce
0,00 € Obec Kolibabovce Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Komjatice
0,00 € Obec Komjatice Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kostolná Ves
0,00 € Obec Kostolná Ves Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Koškovce
0,00 € Obec Koškovce Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Krásna Ves
0,00 € Obec Krásna Ves Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kružná
0,00 € Obec Kružná Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lazany (PD)
0,00 € Obec Lazany Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lažany
0,00 € Obec Lažany Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lednické Rovne
0,00 € Obec Lednické Rovne Štatistický úrad SR
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lesnica
0,00 € Obec Lesnica Štatistický úrad SR