Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Košice Džungľa
0,00 € Mestská časť Košice - Džungľa Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kožuchov
0,00 € Obec Kožuchov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kuzmice
0,00 € Obec Kuzmice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kysak
0,00 € Obec Kysak Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Legnava
0,00 € Obec Legnava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lontov
0,00 € Obec Lontov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ložín
0,00 € Obec Ložín Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lúčka (LE)
0,00 € Obec Lúčka Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lukačovce (HN)
0,00 € Obec Lukačovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Malá Ida
0,00 € Obec Malá Ida Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Malé Hoste
0,00 € Obec Malé Hoste Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Meliata
0,00 € Obec Meliata Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Modrý Kameň
0,00 € Mesto Modrý Kameň Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Moškovec
0,00 € Obec Moškovec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nacina Ves
0,00 € Obec Nacina Ves Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nemcovce (PO)
0,00 € Obec Nemcovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nemečky
0,00 € Obec Nemečky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nemšová
0,00 € Mesto Nemšová Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Neverice
0,00 € Obec Neverice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nevidzany (PD)
0,00 € Obec Nevidzany Štatistický úrad SR