Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Trakany
0,00 € Obec Veľké Trakany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľký Cetín
0,00 € Obec Veľký Cetín Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Višňové (RA)
0,00 € Obec Višňové Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vlača
0,00 € Obec Vlača Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vráble
0,00 € Mesto Vráble Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Výrava
0,00 € Obec Výrava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyškovce
0,00 € Obec Vyškovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyšné nad Hronom
0,00 € Obec Vyšné nad Hronom Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Záhor
0,00 € Obec Záhor Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Záskalie
0,00 € Obec Záskalie Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Žakovce
0,00 € Obec Žakovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ždiar
0,00 € Obec Ždiar Štatistický úrad SR
23. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-8/2023-230
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR
31. Marec 2023
Zmluva o primeranej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností zaťažených zákonnými vecnými bremenami, o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonnými vecnými bremenami, ...
ZML-3-7/2023-230
7 500,00 € SWAN, a. s. Štatistický úrad SR
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-12/2023-500
Doplnená
3 665 153,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
28. Marec 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-24/2022-300
12 216,00 € Heureka Group, a. s. Štatistický úrad SR
28. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných služieb
DOH-2-14/2023-500
77 520,00 € Centire s. r. o. Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Blatné Remety
0,00 € Obec Blatné Remety Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bogliarka
0,00 € Obec Bogliarka Štatistický úrad SR
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brezovka
0,00 € Obec Brezovka Štatistický úrad SR