Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stará Lesná
0,00 € Obec Stará Lesná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stretava
0,00 € Obec Stretava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Svetlice
0,00 € Obec Svetlice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šambron
0,00 € Obec Šambron Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šarišský Štiavnik
0,00 € Obec Šarišský Štiavnik Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šútovce
0,00 € Obec Šútovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Topoľčianky
0,00 € Obec Topoľčianky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Toporec
0,00 € Obec Toporec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Torysky
0,00 € Obec Torysky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tovarníky
0,00 € Obec Tovarníky Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Turnianska Nová Ves
0,00 € Obec Turnianska Nová Ves Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tvarožná
0,00 € Obec Tvarožná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Udiča
0,00 € Obec Udiča Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vaniškovce
0,00 € Obec Vaniškovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Chlievany
0,00 € Obec Veľké Chlievany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Kozmálovce
0,00 € Obec Veľké Kozmálovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Ripňany
0,00 € Obec Veľké Ripňany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Straciny
0,00 € Obec Veľké Straciny Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Trakany
0,00 € Obec Veľké Trakany Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľký Cetín
0,00 € Obec Veľký Cetín Štatistický úrad SR