Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Počarová
0,00 € Obec Počarová Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Potoky
0,00 € Obec Potoky Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pozba
0,00 € Obec Pozba Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pozdišovce
0,00 € Obec Pozdišovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rajčany
0,00 € Obec Rajčany Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Richnava
0,00 € Obec Richnava Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rochovce
0,00 € Obec Rochovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rokycany
0,00 € Obec Rokycany Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rokytov pri Humennom
0,00 € Obec Rokytov pri Humennom Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rovné (SK)
0,00 € Obec Rovné Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ruská Volová
0,00 € Obec Ruská Volová Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Sádočné
0,00 € Obec Sádočné Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Silická Brezová
0,00 € Obec Silická Brezová Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Slavkovce
0,00 € Obec Slavkovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Solčianky
0,00 € Obec Solčianky Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Soľnička
0,00 € Obec Soľnička Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišský Štiavnik
0,00 € Obec Spišský Štiavnik Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišský Štvrtok
0,00 € Obec Spišský Štvrtok Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Starina
0,00 € Obec Starina Štatistický úrad SR
22. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Staškovce
0,00 € Obec Staškovce Štatistický úrad SR