Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nová Bystrica
0,00 € Obec Nová Bystrica Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Olešná
0,00 € Obec Olešná Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Otročok
0,00 € Obec Otročok Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Padarovce
0,00 € Obec Padarovce Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Podtureň
0,00 € Obec Podtureň Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pohorelá
0,00 € Obec Pohorelá Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Radnovce
0,00 € Obec Radnovce Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Rakša
0,00 € Obec Rakša Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ratkovská Suchá
0,00 € Obec Ratkovská Suchá Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Staškov
0,00 € Obec Staškov Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šivetice
0,00 € Obec Šivetice Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šoltýska
0,00 € Obec Šoltýska Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Teplička nad Váhom
0,00 € Obec Teplička nad Váhom Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Varín
0,00 € Obec Varín Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vidiná
0,00 € Obec Vidiná Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Záhorce
0,00 € Obec Záhorce Štatistický úrad SR
15. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zombor
0,00 € Obec Zombor Štatistický úrad SR
5. Apríl 2023
Dohoda o výške príspevku za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti a primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich ZVB
DOH-2-6/2023-230
0,00 € Slovanet, a. s. Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Abrahámovce (KK)
0,00 € Obec Abrahámovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bara
0,00 € Obec Bara Štatistický úrad SR