Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-11/2023-TT
0,00 € F-CONNECT s.r.o. Štatistický úrad SR
7. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky
DOH-2-8/2023-300
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Štatistický úrad SR
7. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
DOH-1-4/2023-300
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Štatistický úrad SR
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-25/2017-300
1 375,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bačkovík
0,00 € Obec Bačkovík Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bartošovce
0,00 € Obec Bartošovce Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brehov
0,00 € Obec Brehov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Budkovce
0,00 € Obec Budkovce Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Cigeľka
0,00 € Obec Cigeľka Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Červená Voda
0,00 € Obec Červená Voda Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čierna Lehota (RV)
0,00 € Obec Čierna Lehota Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čierne nad Topľou
0,00 € Obec Čierne nad Topľou Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Geča
0,00 € Obec Geča Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gerlachov (PP)
0,00 € Obec Gerlachov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hlinné
0,00 € Obec Hlinné Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hrabské
0,00 € Obec Hrabské Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hýľov
0,00 € Obec Hýľov Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chorváty
0,00 € Obec Chorváty Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chrastné
0,00 € Obec Chrastné Štatistický úrad SR
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jovice
0,00 € Obec Jovice Štatistický úrad SR