Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-15/2022-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
12. Január 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
ZML-3-2/2023-400
675,60 € Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Štatistický úrad SR
27. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Sopkovce
0,00 € Obec Sopkovce Štatistický úrad SR
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-11/2022-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-10/2022-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Košický Klečenov
0,00 € Obec Košický Klečenov Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kraskovo
0,00 € Obec Kraskovo Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kurov
0,00 € Obec Kurov Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Laškovce
0,00 € Obec Laškovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lučenec
0,00 € Mesto Lučenec Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lukavica (ZV)
0,00 € Obec Lukavica Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Markovce
0,00 € Obec Markovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Michaľany
0,00 € Obec Michaľany Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Mýtna
0,00 € Obec Mýtna Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nálepkovo
0,00 € Obec Nálepkovo Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Oborín
0,00 € Obec Oborín Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ožďany
0,00 € Obec Ožďany Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pača
0,00 € Obec Pača Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Perín-Chym
0,00 € Obec Perín-Chym Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Pichne
0,00 € Obec Pichne Štatistický úrad SR