Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805567
4145805567
Doplnená
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805568
4145805568
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
839/2023
Doplnená
0,00 € Povinný z vecného bremena 1-11 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2023
Dodatok č. 3 - Pruské - kanalizácia a ČOV
Dodatok č. 3
Doplnená
12 110 711,39 € STRABAG s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
424/2023
1,00 € Mestský úrad Považská Bystrica, Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
01570/2023-PKZO-B40057/23.00
2 279,25 € Slovenský pozemkový fond Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
703/2023
0,00 € Reinoo Púchov , a. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 704 /2023
704/2023
0,00 € Eva Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 672 /2023
672/2023
0,00 € VEER s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 190/2023 Odd.NsM
190/2023
Doplnená
2 515,73 € Mesto Považská Bystrica Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
110-I-501-VB/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Jún 2023
Zmluva č. 803600004-4-2022-VZB o zriadení vecného bremena uzatvorená v prospech tretej osoby
803600004-4-2022-ZVB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 120-I-501-VB/2022 zo dňa 30.1. 2023
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská republika, konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
375/2023
1 418,86 € Anna Ž. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
210/2023
0,00 € DÚBRAVY Group s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
č. 1634 /2022
Doplnená
0,00 € Obec Dolný Lieskov Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
121-I-501-VB/2022
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
120-I-501-VB/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
119-I-501-VB/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
118-I-501-VB/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.