Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629925
A23629925
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629925
A23629925
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
243/2024
0,00 € Povinní z vecného bremena Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 281/2022
Dodatok č.3
30 703,49 € ZANDER, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 124-I-501-VB/2023
124-I-501-VB/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2024
Dodatok č .5 k zmluve o dielo 89/2019
Dodatok č .5 k zmluve o dielo 89/2019
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva č. 250/2024 o dodávke materiálu
249/2024
0,00 € Mar-Po, spol, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva č. 249/2024 o dodávke materiálu
249/2024
0,00 € Mar-Po, spol. s r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 301/2024
301/2024
0,00 € VINKstav, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č.9 k Zmluve o financovaní č. 55/ZF/2012
Dodatok č. 9
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03926/2022-PKZO-B40214/22.00
03926/2022-PKZO-B40214/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o financovaní č. 55/ZF/2012
dodatok č.8
0,00 € Všeobecná úverová banka a,s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 942024
942024
0,00 € PEMAP, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1192024
1192024
0,00 € Radomír Sousedík Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1322024
1322024
0,00 € Radomír Sousedik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1182024
1182024
0,00 € Radomír Sousedik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
Dodatok č.4
0,00 € ZV ZO OZ DLV Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o financovaní č. 3/ZF/2024
3/ZF/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 120/2024
120/2024
0,00 € Občianske združenie Účelová komunikácia a IS – Záhumnie I Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 416/2023
416/2023
0,00 € Jozef Považská vodárenská spoločnosť, a.s.