Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Dodatok č .13 k Servisnej zmluve č. 209009
209009
0,00 € USYS Slovakia, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Dodatok č .11 k Licenčnej zmluve č. 20111021
20111021
0,00 € USYS Slovakia, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Zmluva č. 692024
692024
0,00 € Pemap, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Zmluva č. 872024
872024
0,00 € REMAP, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1468/2023
1468/2023
0,00 € MH 10 s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1467/2023
1467/2023
0,00 € MH 10 s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
zmluva
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49/489
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49/489
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva č. 1305/2023 o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku
1305/2023
0,00 € Pod Slatinou, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202310-TZ-1118
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby č. ZPS 2/2021
Dodatok č. 2
0,00 € V.M. PLUS s,r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
dodatok č.3
0,00 € ZV ZO OZ DLV pri Spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
DODATOK Č. 8 ZO DŇA 18.12.2023 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 55/ZF/2012
DODATOK Č. 8
0,00 € Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Zmluva o nájme časti nehnutelnosti
1389/2023
0,00 € Bc. Juraj Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Zmluva č. 824402001-4-2023-ZVB o zriadení vecného bremena
824402001-4-2023-ZVB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
838/2023
0,00 € REMPSK, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2023/1195
2023/1195
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 690/2023
Dodatok č.1
0,00 € K&K TECHNOLOGY a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2023
Zmluva uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
13732023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Ladce
30. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 10023752 zo dňa 23.09.2010 v znení neskoršieho Dodatku č.1 zo dňa 16.03.2017
č. 2
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.