Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T 02/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva č. 11062023
11062023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SMX, s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva č. 11072023
11072023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SMX, s.r.o.
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti
Dodatok č. 1
0,00 € GAJOS, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva o budúcej zmluve
0,00 € Slovenská vodohospodársky podnik, štátny podnik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
dodatok č. 2
0,00 € ZV ZO OZ DLV Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
1121/23/SPPD/CEZ
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. S00-distribúcia, a.s.
20. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby MsÚ č. 294/2023/RSM
294/2023/RSM
686,18 € Spoločenský dom - plus, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1033/2023
1033_2023
90,00 € Danka Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30203/ZoVB/011/2023/Považská Bystrica/4252
30203/ZoVB/011/2023/Považská Bystrica/4252
32,50 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit
4145805566
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805567
4145805567
Doplnená
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805568
4145805568
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
839/2023
Doplnená
0,00 € Povinný z vecného bremena 1-11 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2023
Dodatok č. 3 - Pruské - kanalizácia a ČOV
Dodatok č. 3
Doplnená
12 110 711,39 € STRABAG s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
424/2023
1,00 € Mestský úrad Považská Bystrica, Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
01570/2023-PKZO-B40057/23.00
2 279,25 € Slovenský pozemkový fond Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
703/2023
0,00 € Reinoo Púchov , a. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 704 /2023
704/2023
0,00 € Eva Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 672 /2023
672/2023
0,00 € VEER s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.