Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
117-I-501-VB/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Január 2023
Kúpna zmluva
1516/2022
0,00 € Fyzická Osoba Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
0,00 € Obec Dolné Kočkovce Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 110-I-501-VB/2022
110-I-501-VB/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Strana 1 z 3 Zmluva o zriadení vecného bremena
1652 /2022
Doplnená
212,20 € Klub „Magnólia“, občianske združenie Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03614/2022-PKZO-B40177/22.00
03614/2022-PKZO-B40177/22.00
0,00 € Slovenským pozemkovým fondom Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 16/2022/SŽG
16/2022/SŽG
0,00 € Slovenská republika Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. VBZ 565/223/2022
VBZ 565/223/2022
0,00 € Mesto Ilava Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
1477/2022
0,00 € Obec Mestečko Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2022
1478/2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
0,00 € Obec Záriečie Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
0,00 € Obec Vrchteplá Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. September 2022
DODATOK č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 092-I-501-VB/2020
č. 092-1-501-VB/2022
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Kúpna zmluva č. 736/2022
Kúpna zmluva č. 736/2022
0,00 € Alexandrová Anna Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 091-I-501-VB/2022
091-I-501-VB/2022
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 752 /2022
č. 752/2022
0,00 € Mgr Ján Čierňava Považská vodárenská spoločnosť, a.s.