Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 1058/2023
1058/2023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. František
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 1059/2023
1059/2023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. František
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 1057/2023
1057/2023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Dušan
28. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby MSU č. 431/2023/RSM
431/2023/RMS
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2023
Zmluva č. 13242023
13242023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Hrema s.r.o.
20. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
35/2021/SŽG
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Nájomná zmluva č. 6/2023
6/2023
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Kúpna zmluva č. 1328/2023
1328/2023
726,64 € MUDr. Jozef Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka
Dohoda
0,00 € Obec Záriečie / Obec Mestečko Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 113-I-501-VB/2023
113-I-501-VB/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. November 2023
Kúpna zmluva 1268/2023
1268/2023
0,00 € Danica Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1258/2023
1258/2023
4 530,00 € Marian Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1117/2023
0,00 € KMmont, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1143/2023
0,00 € KMmont, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1178/2023
1178/2023
0,00 € KMmont s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Zmluva - Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
10532023
0,00 € OBEC LADCE Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1257/2023
1257/2023
3 780,00 € Miroslav Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2308/2023
6 800,00 € SPOLAUDIT, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49, Pruské - kanalizácia a ČOV
Dodatok č.2
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2023
Dodatok č .13 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 13
0,00 € Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.