Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 "Pruské - kanalizácia a ČOV"
Dodatok č. 3
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dodávke materiálu 386/2024
Zmluva o dodávke materiálu 386/2024
0,00 € SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb "Lednické Rovné - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV (II. etapa), Vodovod"
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629925
Dodatok č.1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23815607
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23815607
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629816
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629816
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne 277/2024
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne 277/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená podľa &269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/891 Zb. na servis prístrojov značky WTW
001/2024 PovS
0,00 € Sensus Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Obec Sverepec Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva č. 327/2024 o dodávke materiálu
327/2024
0,00 € Mar-Po, spol. s r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024 pre zamestnancov spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Závodný výbor ZO OZ DLV pri Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluva o výpožičke č. 30/2019/1.2 zo dňa 11.03. 2019
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmlkuve o poskytovaní služieb č. 297/2024
297/2024
275 740,00 € ACW MARKO, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 272/2024
272/2024
0,00 € Obec Beluša Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 273/2024
273/2024
0,00 € Obec Beluša Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A235628914
A235628914
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.