Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Dodatok č. 3 - Pruské - kanalizácia a ČOV
Dodatok č. 3
Doplnená
12 110 711,39 € STRABAG s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmlkuve o poskytovaní služieb č. 297/2024
297/2024
275 740,00 € ACW MARKO, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 281/2022
Dodatok č.3
30 703,49 € ZANDER, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2308/2023
6 800,00 € SPOLAUDIT, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1258/2023
1258/2023
4 530,00 € Marian Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1257/2023
1257/2023
3 780,00 € Miroslav Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 190/2023 Odd.NsM
190/2023
Doplnená
2 515,73 € Mesto Považská Bystrica Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
01570/2023-PKZO-B40057/23.00
2 279,25 € Slovenský pozemkový fond Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
375/2023
1 418,86 € Anna Ž. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. November 2023
Kúpna zmluva č. 1328/2023
1328/2023
726,64 € MUDr. Jozef Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby MsÚ č. 294/2023/RSM
294/2023/RSM
686,18 € Spoločenský dom - plus, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Strana 1 z 3 Zmluva o zriadení vecného bremena
1652 /2022
Doplnená
212,20 € Klub „Magnólia“, občianske združenie Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1033/2023
1033_2023
90,00 € Danka Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30203/ZoVB/011/2023/Považská Bystrica/4252
30203/ZoVB/011/2023/Považská Bystrica/4252
32,50 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
424/2023
1,00 € Mestský úrad Považská Bystrica, Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 091-I-501-VB/2022
091-I-501-VB/2022
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 752 /2022
č. 752/2022
0,00 € Mgr Ján Čierňava Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Kúpna zmluva č. 736/2022
Kúpna zmluva č. 736/2022
0,00 € Alexandrová Anna Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 092-I-501-VB/2020
č. 092-1-501-VB/2022
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. September 2022
DODATOK č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.