Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
0,00 € Slovenská správa ciest Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Innominátna zmluva 237/2024
237/2024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k servisné zmluve
Dodatok č.1
0,00 € RON Software spol, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody č. 2492024
5492024
0,00 € Obec Dohňany Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody č. 4462024
4462024
0,00 € SR v zast. Okresný úrad Trenčín Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Máj 2024
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla č. 500/2024
500/2024
30 000,00 € UNICredit Fleet Managment, s.r.o., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 329/2024
329/2024
0,00 € Firmbox 2, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 11/2024
11/2024
0,00 € ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 371/2024
371/2024
Doplnená
0,00 € ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 "Pruské - kanalizácia a ČOV"
Dodatok č. 3
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dodávke materiálu 386/2024
Zmluva o dodávke materiálu 386/2024
0,00 € SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb "Lednické Rovné - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV (II. etapa), Vodovod"
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629925
Dodatok č.1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23815607
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23815607
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629816
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23629816
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A236299725
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne 277/2024
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne 277/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená podľa &269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/891 Zb. na servis prístrojov značky WTW
001/2024 PovS
0,00 € Sensus Slovensko, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.