Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 743/2024
743/2024
0,00 € Obec Dohňany Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie č. 676/2024
676/2024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ERBIS s.r.o.
9. Júl 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb OS0044DSA06
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A2315796
Dodatok č. 1
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Jún 2024
Zmluva č. 6352024
6352024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Okresný úrad Trenčín
27. Jún 2024
Zmluva č. 564/2024 o postúpení investičných práv a záväzkov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodn0ho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
564/2024
0,00 € Mesto Považská Bystrica Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 801/2024
801/2024
1 980,00 € Helena Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 281/2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 281/2022
1 065,95 € ZANDER, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
65 537,40 € Ko – SKI, s.r.o., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 767/2024
767/2024
4 935,00 € Anna, Luboš Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva č. 565/2024
565/2024
0,00 € Mesto Púchov Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Zmluva o preložke verejného vodovodu č. PE D 90
Zmluva o preložke verejného vodovodu č. PE D 90
0,00 € Jozef Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
0,00 € Slovenská správa ciest Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Innominátna zmluva 237/2024
237/2024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k servisné zmluve
Dodatok č.1
0,00 € RON Software spol, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody č. 2492024
5492024
0,00 € Obec Dohňany Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva pre dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody č. 4462024
4462024
0,00 € SR v zast. Okresný úrad Trenčín Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Máj 2024
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla č. 500/2024
500/2024
30 000,00 € UNICredit Fleet Managment, s.r.o., Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 329/2024
329/2024
0,00 € Firmbox 2, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 11/2024
11/2024
0,00 € ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.