Centrálny register zmlúv

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03926/2022-PKZO-B40214/22.00
03926/2022-PKZO-B40214/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o financovaní č. 55/ZF/2012
dodatok č.8
0,00 € Všeobecná úverová banka a,s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 942024
942024
0,00 € PEMAP, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1192024
1192024
0,00 € Radomír Sousedík Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1322024
1322024
0,00 € Radomír Sousedik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva č. 1182024
1182024
0,00 € Radomír Sousedik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
Dodatok č.4
0,00 € ZV ZO OZ DLV Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o financovaní č. 3/ZF/2024
3/ZF/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 120/2024
120/2024
0,00 € Občianske združenie Účelová komunikácia a IS – Záhumnie I Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 416/2023
416/2023
0,00 € Jozef Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Dodatok č .13 k Servisnej zmluve č. 209009
209009
0,00 € USYS Slovakia, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
Dodatok č .11 k Licenčnej zmluve č. 20111021
20111021
0,00 € USYS Slovakia, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Zmluva č. 692024
692024
0,00 € Pemap, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Zmluva č. 872024
872024
0,00 € REMAP, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1468/2023
1468/2023
0,00 € MH 10 s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1467/2023
1467/2023
0,00 € MH 10 s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
zmluva
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49/489
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49/489
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva č. 1305/2023 o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku
1305/2023
0,00 € Pod Slatinou, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202310-TZ-1118
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.