Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/423
0,00 € Mesto Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/417
171,10 € Obec Kyjov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/413
0,00 € Ing. Marianna Antonyová - Ricardo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/411
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
12. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/404
0,00 € Kycora s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/401
0,00 € Zlata Bjalončíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/402
0,00 € Obec Vislanka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
4. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/376
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
5/2023/SL
0,00 € Centrum právnej pomoci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/263
Doplnená
1 129,26 € Obec Čirč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/25
35 515,68 € Stolárstvo Václav s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/287
Doplnená
102,66 € Obec Forbasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/38/054/250
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/15
60 077,19 € VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/23
110 740,60 € Poľanka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/249
Doplnená
1 334,58 € Obec Ľubotín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/256
Doplnená
102,66 € Obec Hraničné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/268
Doplnená
102,66 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/257
Doplnená
2 053,20 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/266
Doplnená
1 847,88 € Obec Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa