Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/220
Doplnená
1 198,00 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/214
Doplnená
684,60 € Obec Kremná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/216
Doplnená
599,00 € Obec Chmeľnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/210
Doplnená
599,00 € Obec Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/224
Doplnená
1 797,00 € Obec Ľubotín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/223
Doplnená
342,30 € Mesto Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/7
83 697,32 € SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/84
8 558,04 € TUSILAGO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody č. 22/38/059/10
Dohoda o ukončení dohody č. 22/38/059/10
0,00 € Ľubica Kmečová - ELKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/33
8 558,04 € Hilda Vasilíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/194
0,00 € LML-SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/69
4 279,00 € HAR - KOL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/32
8 558,04 € Valentína Torbiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/112
4 279,00 € Ján Guľáš - GJG-Bus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/26
4 279,00 € Dana Matušeková - OBCHODÍK PUSTIGROŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/179
Doplnená
342,30 € Obec Vislanka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/38/060/102
12 837,00 € DRUŽBA1 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/184
Doplnená
342,30 € Obec Hraničné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/29
4 279,00 € Mária Kuraliová MENDY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/178
Doplnená
599,00 € Obec Ďurková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa