Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/38/060/115
4 279,00 € Tomáš Harčarík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/14
97 496,96 € Paloča s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/217
Doplnená
1 797,00 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/226
Doplnená
599,00 € Obec Nová Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/211
4 164,16 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/212
Doplnená
342,30 € MISIA ÚSMEV A NÁDEJ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/225
Doplnená
684,60 € Obec Starina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/219
205,38 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/8
86 607,06 € Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/228
Doplnená
599,00 € Obec Forbasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/6
92 426,40 € ASSR,s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/9
40 051,44 € Registrovaný sociálny podnik MJ Fába, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/218
4 164,16 € GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/227
Doplnená
1 797,00 € Obec Orlov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/10
107 231,84 € Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/12
20 025,72 € DP-ZvarMont s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/38/054/230
20 404,44 € Obec Kyjov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/38/054/243
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/38/054/203
18 397,92 € Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/204
8 328,32 € Ľubomíra Regecová - Beauty Salón Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa